Προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο, λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Υπάρχουν στιγμές που γίνονται και επικίνδυνοι για όλους εμάς, την χώρα και τους θεσμούς της.

Βγήκε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έβαλε στην θέση του τον κάθε Μαρκογιαννάκη (τι περίπτωση και αυτή…). Έκρινε λοιπόν αντισυνταγματική την ρύθμιση όπως ήταν λογικό και τόνισε το άλλο ευκόλως εννοούμενο, ότι δηλαδή δεν πρόκειται το μέτρο των καμερών να προστατέψει τους πολίτες. Η βινετοεπιτήρηση όπως την ονόμασαν κολακευτικά αποτελεί παρακολούθηση των πολιτών και δεν μπορεί να βρίσκεται στα χέρια οποιουδήποτε βίντεο με τις προσωπικές κινήσεις του καθενός.

Διαβάζω μάλιστα ότι τα αστέρια που έχουμε στα έδρανα δεν περιέχουν στην πρόταση που κατεβάζουν οποιαδήποτε κριτήρια, όρια ή συγκεκριμένες δράσεις του μέτρου. Οπότε το μέτρο αντιτίθεται από την γέννηση του με το Σύνταγμα και τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

Αντιγράφω προς ενημέρωση τα 7 «δεν» όπως δημοσιευτηκαν στην Ελευθεροτυπία.

– Δεν αρκεί η γενική αναφορά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης, απαιτείται εξειδίκευση του σκοπού επεξεργασίας, η οποία είναι απαραίτητη για να ελεγχθεί αν τα εφαρμοζόμενα μέτρα βιντεοεπιτήρησης, που συνεπάγονται επέμβαση από την κρατική εξουσία στην ιδιωτική ζωή, τελούν σε πρόδηλη λογική συνάφεια με το σκοπό.

– Δεν προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια επικινδυνότητας (όπως αυξημένη εγκληματικότητα σε μια περιοχή κ.λπ.) βάσει των οποίων θα αποφασίζεται η εγκατάσταση και η λειτουργία των καμερών, με αποτέλεσμα να αφήνεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των διοικητικών αρχών η απόφαση. Ετσι, υπάρχει κίνδυνος αθέμιτης προσβολής όχι μόνο του άρθρου 9Α του Συντάγματος αλλά και άλλων συνταγματικών διατάξεων (άρθρα 2, παρ. 1,5, παρ, 1,11).

– Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών που ενδεχομένως θίγονται από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

– Δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο οποίος συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδομένα. Η γενική αναφορά στη δημόσια αρχή δεν είναι επαρκής για την προστασία των ατόμων.

– Δεν προβλέπεται έκδοση προηγούμενης διοικητικής πράξης ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος, ιδίως για τα πρόσωπα που δεν διαπράττουν ποινικά αδικήματα. Μόνο η δυνατότητα άσκησης αγωγής αποζημίωσης κατά του Δημοσίου για προσβολή της προσωπικότητας δεν αρκεί.

– Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και διαβίβαση των δεδομένων όπως απαιτεί η νομολογία του ΕΔΔΑ.

– Δεν προβλέπονται οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται.

Advertisements